مشاوره بازاریابی و فروش

توجیه علمی و عملیاتی کارکرد موثر مهندسی فروش و بازاریابی

در بازار پر رقابت امروز ، یک نام تجاری ، قبل از آنکه به سوی موفقیت پیش برود در معرض شکست و حذف از چرخه تولید قراردارد و اگر برای یک محصول (شامل کالا یا خدمات) ، هیچ نام تجاری انتخاب نشود به صورت خودکار ، درون یک طبقه بندی در کنار محصولات مشابه قرار می گیرد و از اقبال مساوی برای موفقیت ، نسبت به همدسته هایش برخوردار خواهد بود.

و در این رقابت تنگاتنگ ، برندها و قدرتشان ، تعیین کننده موفقیت و شکست یک محصول است نه خود محصول .

در این کشاکش هر برندی سعی می کند که سهم بازار بیشتری را کسب کند و مشتری های رقبا را به سمت خود جذب کند و حتی در صورت امکان یک بازار مستقل برای خود مهیا کند ولی در اکثر قریب به اتقاق رقابتها ، موفقیتی کسب نمی شود و شکست قطعی است و اگر هم برند از چرخه بازار ، حذف نگردد باید به سهمی بسیار جزئی از کل بازار اکتفا کند و این با حذف شدن ، تفاوت آنچناني ندارد.

برندهای بزرگتر و پرهزینه تر ، ریسک بیشتری را متحمل می شوند و فعالیت در این بازار پر خطر برای آنان بیشتر به یک شرط بندی خطرناک ، شبیه خواهد بود و اگر واقعا موفقیت ، فرمول و تعریف مشخصی داشت آیا هر برندی ، پیروز و یگانه بازار و کامیاب نمی شد؟

واقعا به چه دلیل ، هنگامي که برندها ، مشغول فعاليت براي حصول نتايج مقبول و کسب موفقيت هستند از کاهش استقبال و تخريب چهره خود در بازار غافل مي شوند؟

در واقع زماني که کنکاش برندها براي پنهان نمودن نقاط ضعف خود به اوج مي رسد اولين سهل انگاري ، مانند پوست موزي در زير پاي برند عمل مي کند و نابودي آن را رقم مي زند.

آيا هنگاميکه فرايند ساخت برند به منظور حمايت از محصولات در مقابل شکست و حذف از بازار ايجاد شده است. منطقي تر نيست که به جاي اينکه از هويت برند براي برجسته نشان دادن محصولات استفاده کنيم از آن در راستاي تقويت اشتياق عامه در خصوص درک کلي از محصولات و ارزشمند سازی جایگاهشان سود جوييم؟

در واقع هدف ما به جاي القاي خوش بيني افراطي ، متمرکز شدن بر بازخوردهاي اقتصادي و اجتماعي فعاليتهاي مغرورانه برندها و تشويق آنان به اولويت دادن به انجام عکس العمل هاي سريع در مقابل رويدادهاي بازار است.

منطقا ، جايگاه و تصوير يک برند در ذهن مردم ، تمام دارايي آن برند است و بقاي شرکت به استحکام آن وابسته است و براين اساس که تصميمات مصرف کننده ها براي خريد يک محصول ، وراي ماهيت آن ، بر پايه درک و استنباط آنها از برند بنا نهاده شده است ، مي توان با تغيير مسير فرايند مهندسي فروش از تمرکز بر بازاريابي به ادراک سازي ، جايگاه برند را در نظر خريداران و مصرف کنندگان ارتقاء بخشيد و درحاليکه اعتقاد مصرف کنندگان بر نبود تفاوت چشمگير بين محصولات است پس بايد شرکتها با تکيه بر ادارک سازي و ايجاد ارتباط عاطفي با مشتريان ، برند خويش را استحکام بخشند و براي دوام حضور برند خويش در بازار ، از اصول حاکم بر آن تبعيت کنند قطع اين ارتباط و انحراف از مسير علايق و سلايق مصرف کننده ، شرايط نابودي برند را فراهم مي کند و اشتباهات فاحش از قبيل پاسخگو نبودن در مقابل انتظارات مشتريان و رويکرد محصول محور به جاي مشتري محور ، سقوط و نابودي برند را تسريع و تکميل خواهد نمود.

مضافا در تطابق با بازار در دستيابي به موفقيت بايد بدنبال کار و پروژه اي بود که ديگران تلاش کرده اند انجام دهند ولي تاکنون موفق نشده اند و همچنين براي دسترسي به اين هدف ، حالات مختلف نيازهاي مصرف کنندگان را زير ميکروسکوپ تيزبيني قرار داد و با کسب اطلاعات لازم ، پيش زمينه تصميم سازي بي نقص را مهيا نمود در واقع با درک رفتار ريشه اي و نيازها و خواسته ها و نقاط خلاء بازار و تمرکز بر علل ريشه اي و نه تمرکز بر نشانه ها بايد با حداکثر نيرو به سمت هدف پيش روي نمود و با استفاده از تمامي امکانات و توانمنديها کوشيد تا هميشه يک قدم ، جلوتر از ديگران ايستاد و دغدغه ذهني صاحب برندها بايد اين باشد که کاري انجام دهند که در نقطه مقابل کاري باشد که ديگران يا رقبا انجام داده اند.

درواقع با ترکيب طراحي نوآورانه و تکنولوژي نو آورانه و بازاريابي نوآورانه مي توان در جايگاه برتر باقي ماند البته در دنياي که بيشتر برندها سعي مي کنند هیاهوکنان با مشتري ارتباط برقرار کنند بايد نجوا گونه پيام را منتشر نمود و با قدرت تمام ، روي خود کالا متمرکز شد و نبايد هرگز با تکنيک هاي نمايشي بازاريابي ، مشتريان را مرعوب ساخت.

سياست کارکرد تيم بايد بر اين اساس باشد که امکاني براي مشتريان مهيا شود که در فرآيند توليد محصول دخالت داشته باشند و در راستاي دستيابي به اين هدف مي توان از وب سايتهاي شرکت ، برخلاف تمام وب سايتهاي تبليغاتي براي وصول به اهداف مشتري مداري مدد جست و فرآيند توليد را به پروژه اي براي تمام مشتريان بالقوه و بالفعل شرکت تبديل نمود. بايد توجه داشت که پيشگام بودن در خلق زيبايي ، کارايي و نوآوري به طور خودکار نام تجاري را توجه برانگيز خواهد نمود و اين حقيقتي پذيرفته شده است که آنچه يک شرکت را قدرتمند مي سازد محصول يا سرويس دهي نيست بلکه جايگاهي است که در ذهن مردم دارد و در تحقيقات بازار بايد براين موضوع متمرکز شد که با چه ابزاري و چه نقطه تمايزي در اين بازار اشباء شده مي توان قد علم کرد و درخشيد؟

گرچه تبليغات اين کيمياي مدرن توانسته در يک قرن گذشته از محصولات نام تجاري بسازد يعني فلز کم ارزشي را به طلاي گرانبها تبديل کند و از يک موضوع عادي يک نام تجاري قابل ستايش و پرستش بسازد و به عمد از واقعيت يک برداشت احساساتي و ايده آل ارائه دهد ولي در عمل ، برداشت ذهني همه براساس تجربه شان در استفاده از يک کالا و يا خدمت شکل گرفته است امروزه مشکل تبليغات ، ارسال اطلاعات نيست بلکه در اعتماد مشتريان به آن است و بايد با ساخت يک هويت قدرتمند در ذهن مصرف کننده با تکيه بر حسن شهرت و پيشينه مثبت ، احساس آشنايي را خلق کرد که به اعتماد ختم شود.

در زماني که همه کالاها و خدمات هر روز بيشتر بي روح و شبيه هم مي شوند مي توان به آفرینش محصولاتی با تفاوتهاي چشمگير اقدام نمود و سرسختانه براين اعتقاد بود که هيچ چيز بهتر و ارزشمند تر از يک ابتکار نيست و تقريبا غير ممکن است که بتوان بدون تاثير گذاشتن برجامعه (حال چه مثبت و چه منفي) از آن جامعه ، کسب منافع نمود.

و اين تاثير گذاري با تغيير نگرش مردم همراه است و کمپين هاي تبليغاتي نوآورانه با تکنولوژي پيشرفته و قابليت جذب اعتماد مردم ، برتري آرماني زاييده تمايز برتر را تداوم مي بخشد و تمرکز کمپين ها بر ساختن نام تجاري با توسل به شفافيت پيام روشن برند در کنار تفاوت آن با همتايان خود ، بي شک کليد موفقيت يک نام تجاري است و با توانايي ساده سازي به معناي حذف تمامي عناصر غير لازم به صورتي که عناصر ضروري ، مجال بروز يابند و هدف گذاري مشتريان مناسب با محصولات مناسب در مکان و زمان مناسب ، تمامي قله هاي کميابي در بازار ، قابل فتح و در دسترس رخ مي نمايد.

در طراحي بنيادي کمپين هاي تبليغاتي بصورت مرحله اي بر پيشبرد دقيق و اصولي مباحث برندينگ و مارکتينگ محصولات که شامل مراحل مختلفي اعم از طراحي تمايز و طراحي ابزار تغيير ساختاري ديدگاه عامه مردم است با جلب توجه مردم نسبت به وجوه برتری پروژه با ايجاد تکانه هاي هيجاني ، احساسي در ترکيب بندي کمپين ها ، هدفمندتر و انجام پذيرتر مي گردد.

ابزار شگفت انگيزي ، در راستاي شکستن الگو ها و انتظارات قبلي و معرفي يک چيز تازه و فراتر رفتن از انتظارات مردم و به همين ريختن پيش زمينه ذهني آنان و ارائه گزينه هاي منحصربفرد که اقتباس شده از مهندسي هاي هوشمندانه است مردم را مشتاقانه به حرکت و سخن پردازي در سمت و سويه اهداف کمپين ها رهنمون مي کند.

در هدف نهايي کمپين ها ، برندينگ ، تلاشي هدفمند در راستاي نوعي اشتياق آفريني است که با طراحي متفاوت در تمام زمينه هاي اجرايي پروژه و همچنين مارکتينگ ، سعي در گنجاندن احساسات انساني در دورن محصولات دارد تا فلسفه تمايز که اصل اوليه آفرينش نام تجاري بوده است بيشتر نمودار شود و ارزشمندي محصول ، بيش از حد و به شکل مبالغه آميزي جلوه گر شود و اين پيام هيجان برانگيز با تبليغات چشمگير و اطلاع رساني توجه برانگيز به مخاطبان ارسال گردد و با رعايت اين سبک و سياق مي توان تحولي عظيم در نظام زيرساخت هاي تفکر عامه را رقم زد و تبديل به جزئي از چشم انداز اجتماع شد و با تمرکز بر کارکردي که در آن برند ، بهترين است موفقيت هاي بدون تاريخ مصرف را پايدار نمود.

و برخلاف باور همه با تبلیغات مهندسی شده که نه تنها به منظور فروش محصول نیست بلکه برای فروش خود نام تجاری است یک تصویر رویایی از یک ساختار منظم و منحصربفرد خلق کرد.

با اینکه اعتقاد و اعتماد به نوآوری و تمایز در بازار تجارت و تولید تفکری است که پیروان زیادی دارد ولی چگونگی انجام موفقیت آمیز آن در نحوه عمل و دیدن فضای جدید است فضایی که دیگران نمی بینند این فضای جدید است که منتهی به یافتن امکانات می شود این مصرف کنندگان هستند که تعیین می کنند کدام نام تجاری باقی بماند یا از بین برود.

کالاهای شبیه به هم و خدمات تقلیدی و تکراری ، مشتریان را وامیدارد که بدنبال چیزهای متفاوت باشند و در نقطه مقابل این راهکار در بیشتر پیام های تبلیغاتی ، عناصر و اطلاعات زیادی وجود دارد که برای انتقال پیام به مشتریان ، دائما در حال رقابت هستند ولی خودشان ، مبهم ، فاقد جذابیت و یا در انتقال پیام ، نارسا هستند و در تلاشی برای راضی نگه داشتن مشتری به منظور تداوم بخشیدن به ارزشهای نام تجاری ، ناموفق عمل می کنند و با تبلیغات سنتی و صرف هزینه های بالا و مطرح کردن ادعاهای بزرگ ، انرژی زیادی را صرف کسب مزایای رقابتی بسیار کم و ناچیز می کنند و بجای کسب اعتماد عامه باعث ایجاد مزاحمت و ازدحام تبلیغاتی شده و با بیان ادعاهای پوشالی در تخریب هرچه بیشتر وجهه نام تجاری خود و اعتماد مردم می کوشند.

در این بین ، سئوالات بسیاری است که همچنان بی پاسخ مانده است.

چه باید کرد؟

چه باید ساخت؟

برای چه کسی ساخت؟

چگونه باید محصول را به بازار عرضه کرد؟

و چگونه با مشتریان ، ارتباط بر پایه اعتماد برقرارنمود؟

در نهایت باید گفت که تمایز بنیادین خوب در تحقیق کیفی آزمون نمی شود زمانی که از مردم سئوال می شود که چه می خواهید؟ آنها پاسخ می دهند از چیزی که هست ، بیشتر می خواهند با ویژگی ها و قابلیت های برتر و قیمت نازل تر.

این دستورالعمل تمایز بنیادین نیست بلکه دستور العمل محصولات تکراری و تقلیدی با توان سود محدود است در حالیکه موارد مزیتی رقابتی شرکتها ، کیفیت تولید ، زیبایی شناسی محصول ، قیمت پایین ، عملکرد بالا ، کاربرد آسان و... است ولی درکمال شگفتی باید پذیرفت که موارد جالب ، خارق العاده ، جدید ، استثنایی و عجیب هستند که مشتریان را برای تاثیر پذیری ترغیب می کنند درنهایت ، تنها راه کسب شهرت در فضای رقابت بازار امروز ، ترکیب خوب و عالی با متمایز و استثنایی است که می تواند به خلق محصول موفق ، بی نظیر و برتر منتهی شود.

تکنیک ها و روش های افزایش فروش

و رونق کاسبی خود را از ما بخواهید

آیا به دلایل فروش کم خود اندیشیده اید؟

آیا به رونق دیگران در دوران رکود توجه نموده اید؟

چرا در رکود همچنان از قیمت برخی از محصولات کاسته نمی شود؟

راه ها و روش های افزایش فروش چه هستند؟
چگونه می توان در دوران رکود میزان فروش خود را حفظ نمود؟

کدام ابزارهای تبلیغاتی بیشترین تاثیر را بر روی مخاطبین دارد؟

کدام روش تبلیغاتی مناسب کسب و کار شماست؟

روش های کم هزینه تبلیغاتی کدامند؟

چگونه مشتریان خود را حفظ کنیم؟

چگونه می توان بمباران تبلیغاتی نمود.

چطور بودجه تبلیغاتی سازمان خود را هزینه کنیم؟

ما همراه شما در افزایش مشتریان سازمان و شرکت شما خواهیم بود

موفقیت ما ، موفقیت شما در دوران رکود است ،

هم اکنون در دوران رکود هستیم

و قدرت خرید مردم کاهش یافته اما صفر نشده است کسب و کار کساد شده است ولی هنوز بازهم مردم خرید می کنند پس چرا از شما خرید نکنند

واحد مشاوره گروه مشاورین تجاری جهان آرا ، با تجربه سالیان متمادی فعالیت در زمینه تبلیغات ، بازاریابی و تجارت الکترونیک ، امکان ارائه مشاوره تخصصی توسط کارشناسان با تجربه و خلاق با افق دید گسترده و قدرت تجزیه و تحلیل بازار در راستای همکاری با شرکت ها و سازمان‌های معتبر برای نوآوری و برنامه ریزی موثر و هوشمندانه در حوزه ی ارتباطات و بازاریابی ، در ارائه سرویس های تخصصی توانمند است:

مدیریت مهندسی فروش و ارائه راهکارهای موثر در جهت کسب بیشترین سهم تقاضا در بازار رقابتی

ایجاد و یا اصلاح واحد روابط عمومی درون سازمانی كارآمد و اثربخش

آموزش اصول و فنون مذاکره و کنترل و هدایت فرآیند بازاریابی سازمان

تسهیل دسترسی به مخاطبان هدف از طریق بهینه سازی بازاریابی و تبلیغات

تحقیقات بازاریابی برای شناسایی نیازهای پاسخ داده نشده و سنجش میزان رضایت وفاداری مشتریان

تعیین ایده های ناب کاربردی در رسانه های ارتباطی و انشاء متد و شعارهای تبلیغاتی موثر و ماندگار

ما سالهاست اثبات کرده ایم فقط برترین ها با ما همگام می شوند

همراه مشاور: 09213600956

بستن

بستن

فرم ثبت نام مشاوره تبلیغاتی

نام و نام خانوادگی   :
شماره همراه   :
آدرس ایمیل   :
موضوع مشاوره   :
توضیحات   :
   
   

لطفا قبل از ورود به این بخش حتما مقاله مارکتینگ و برندینگ را دانلود نمائید پشتیبانی:09213600956

Push 2 Check